Want to Learn ?

Dance and Play with Lively mood.

การเรียนการสอนเน้นให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มที่และพัฒนาทักษะความสามารถไปพร้อมกับความสนุกสนาน

ครูผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์

Our Courses

แผนก ดนตรี

ชั้นเรียนที่เปิดสอน

  • ไวโอลีน
  • เปียโน
  • กีต้าร์คลาสสิก
  • กลุ่มรวมวง

ข่าวสารและกิจกรรม

สนใจทดลองเรียน จองคลาสเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม